top of page

האישה הבדואיות 🐪

סדרת "הנשים הבדואיות" של מרגלית שלי היא חקר מעמיק של חייהן ורוחותיהן של הנשים הבדואיות בנגב. באמצעות השימוש יוצא הדופן שלה בצבע ובצורה, שלי לוכדת את מהות חייהן של נשים אלו, את חוסנן ואת הקשר העמוק שלהן למורשת שלהן. עבודתה מציעה הצצה נדירה לרגעים האינטימיים ולעושר התרבותי של הקהילה הבדואית.

אתם מוזמנים להכיר את יצירות חייה של מרגלית שלי, השואבות השראה מילדותה בתוניסיה, החיים בנגב הישראלי, כמו גם נושאים יהודיים. בטכניקה אקדמית היא מציירת בצבעי מים ושמן.

מרקמים 🌾

ב"מרקמים" יוצאת מרגלית שלי למסע חושי בנופי הנגב. תוך שימוש במגוון חומרים וטכניקות, שלי יוצרת קנבסים עשירים בפרטים ומפוצצים חיים. כל יצירה מזמינה את הצופה לחוות את יופיו המישוש של המדבר - החספוס של החול, החלקות של האבן והדוגמאות המורכבות של הטבע. 

כתם של צבע 🖍️

"כתם של צבע" הוא המחווה התוססת של מרגלית שלי לנגב הישראלי. בכל מהלך, שלי הופכת את הבד לנוף מהפנט, חי עם צבעים חיים המשקפים את היופי הדינמי של המדבר. 

נשים 🌻

סדרת "נשים" של מרגלית שלי היא תיאור עוצמתי של כוח, חוסן וגיוון נשיים. דיוקנאותיה אינטימיים, מעוררים סיפורים, חלומות והתמודדויות של נשים מתחומי החיים השונים. תערוכה זו חוגגת את היופי האוניברסלי של נשים, ומדגישה את תפקידן המרכזי בעיצוב הנוף התרבותי והחברתי.